سرحد رنگ / عباس ریکی

سرحد - خاش

سرحدءُ سیستان سی شپءِ راه اِنت
زردکءِ* پاداں سهبءُ بیگاه اِنت
*اولاک ، سواری هشتر ، اسپ ، ماشین
* * *
آپ کنت مشکءَ چه دور بنیں چاهءَ
بور جاں بیا ٹهلءُ چو چاردهی ماهءَ
* * *
ماسی منی ترّو اِنتءُ پسّی بیگانگ
همسراں تا اِنت بورگل یکدانگ
* * *
دل منی خون اِنت که منی جپر آش اِنت
هانلی جاگه دلبریں خواش اِنت
* * *
شه مردکءِ زهگاں هانگل گستا اِنت
بورگلءِ جود هم میتگءِ تا اِنت
* * *
من رواں دپتان وش اَنت تودانی
دل منی برته بوریں مودانی
* * *
من جناں لیکو شه دلءِ سوزءَ
پُلُّکے جوڑا په بارگءِ پونزءَ
* * *
یاوانءُ نندان تئے گسءِ پشتءَ
تئے کافرین ماسءَ منءَ بدے گوشته
* * *
سر منی ندر اِنت تئے جوانیءَ
تو منءَ دوست ۓ شه کسانیءَ
* * *
بال کنت ایرانی هواپیما
هان جان ٹهلے نشته منی دیما

/ 2 نظر / 16 بازدید
حسن فروتن

تا آنجا که من به یاد دارم ایشعر و ترنه سوزناک چنین خوانده میشده اسنت: سرحدی سیستان , سی شپی راهنت.....0 = سیستان ِ سرحد به دوری سی شپ راه است. و ازآن فهمیده میشود سیستان بخشی ار سرحد بوده و یا است. و من چنین حدس دارم البته حدس قرین به یقین که سرحد شامل دو2 قسمت میشده است 1ـ سرحد جلگه ای = سیستان 2 ـ سرحد کوهستانی = سفیدابه و زاهدان و میرجاوه و خواش و نصرت آباد و اطراف آنها.

حسن فروتن

تا آنجا که من به یاد دارم ایشعر و ترنه سوزناک چنین خوانده میشده اسنت: سرحدی سیستان , سی شپی راهنت.....0 = سیستان ِ سرحد به دوری سی شپ راه است. و ازآن فهمیده میشود سیستان بخشی ار سرحد بوده و یا است. و من چنین حدس دارم البته حدس قرین به یقین که سرحد شامل دو2 قسمت میشده است 1ـ سرحد جلگه ای = سیستان 2 ـ سرحد کوهستانی = سفیدابه و زاهدان و میرجاوه و خواش و نصرت آباد و اطراف آنها.