آسمانءَ بچار / بهادر نادری

آسمانءَ بچار
استال دانگ دانگءَ آسمانءَ چه کپگءَ انت
آسمانءَ بچار
آسمانءِ دل کپ انت
هنچو که منی دل
آ روچءَ که تو چه منی چمءَ کپتءِ
آسمانءَ بچار
آسمانءِ دل کپ انت

/ 1 نظر / 58 بازدید
سینا

از اینکه به خاطر زبان بلوچی به تنهایی و با مطالعه میکوشی ودیگران را علاقه مند به زبان خود می کنی کمال تشکر را دارم به نظر من اگر بتوانی داستانهای کوتاه بلوچی را نه مانند کتاب دکتر محمودزهی بلکه به صورت درام دروبلاگ خود داشته باشی تا مخاطبان بتوانند از آن استفده کنند ممنون میشوم . در تمام مراحل زندگی خود موفق باشی