دهانت را می‌بویند / احمد شاملو

احمد شاملو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دهانت را می‌بویند
مبادا که گفته باشی دوستت می‌دارم
دلت را می‌بویند
روزگارِ غریبی‌ست، نازنین
و عشق را
کنارِ تیرکِ راه‌بند
تازیانه می‌زنند

عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد

در این بُن‌بستِ کج‌وپیچِ سرما
آتش را
به سوخت‌بارِ سرود و شعر
فروزان می‌دارند
به اندیشیدن خطر مکن
روزگارِ غریبی‌ست، نازنین
آن که بر در می‌کوبد شباهنگام
به کُشتنِ چراغ آمده است

نور را در پستوی خانه نهان باید کرد

آنک قصابان‌اند
بر گذرگاه‌ها مستقر
با کُنده و ساتوری خون‌آلود
روزگارِ غریبی‌ست، نازنین
و تبسم را بر لب‌ها جراحی می‌کنند
و ترانه را بر دهان

شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد

کبابِ قناری
بر آتشِ سوسن و یاس
روزگارِ غریبی‌ست، نازنین
ابلیسِ پیروزْمست
سورِ عزای ما را بر سفره نشسته است

خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد
/ 2 نظر / 693 بازدید
Anne

عشق عمومی . شاملو (همه اشعار شاملو یه طرف، این قطعه م یه طرف. ب قول یکی از دوستام: منو بکشین ولی این قطعه رو ازم نگیرین [نیشخند] ) اشک رازیست لبخند رازیست عشق رازیست اشک آن شب لبخند عشقم بود قصه نیستم که بگویی نغمه نیستم که بخوانی صدا نیستم که بشنوی یا چیزی چنان که ببینی یا چیزی چنان که بدانی... من درد مشترکم مرا فریاد کن ...درخت با جنگل سخن می گوید علف با صحرا ستاره با کهکشان و من با تو سخن می گویم نامت را به من بگو دستت را به من بده حرفت را به من بگو قلبت را به من بده من ریشه های ترا دریافته ام با لبانت برای همه لبها سخن گفته ام و دست هایت با دستان من آشناست در خلوت روشن با تو گریسته ام برای خاطر زندگان و در گورستان تاریک با تو خوانده ام زیباترین سرودها را

Anne

زیرا که مردگان این سال عاشق ترین زندگان بودند دستت را به من بده دست های تو با من آشناست ای دیر یافته با تو سخن می گویم بسان ابر که با توفان بسان علف با صحرا بسان باران که با دریا بسان پرنده که با بهار بسان درخت که با جنگل سخن می گوید زیرا که من ریشه های تو را دریافته ام زیرا که صدای من با صدای تو آشناست صوتیش با صدای خود شاملو: http://5566411558050639878-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/downloadshamloo1/Track14_Ashk-Raazist-Labkhand-Raazis.mp3?attachauth=ANoY7cqONGSbXypgEFKXfvL2sQ39ZV1Lkq_UTLbsgx6AMafD-bI3y3jCcEFMm3gFZ-xz3u4JRD34wKg-h6WDWFTLWNpAbX2FFODI9JZZ62zL3ElrYBHIV-8npVe7HvF89YigomK-maADC4SIZG_O3r5_PP6OYVyYlqaOEDo9WlBfCA19TeKE6HFKPGy9MjwdB4xfBMIJ-HmmnPJhZywK6p9CeCzzGhXqHZy5qY3AjYhfNU_W5E5fHA0%3D&attredirects=0