رفیق نواب

دستونک
ماهکان اَرشءِ دریگءَ درنئیت
دوزهیں دنیا وتیگءَ درنئیت
زندگی بے جیڑهءَ ناسرجمین
تیرکمان گواتءِ سریگءَ درنئیت
گلزمین هپت پوشءِ تائیدے منی
بل کلمپر لالءِ جیگءَ درنئیت
شپ مه کپ بچکندگانی کاروان
ماتمے لنٹانی سیگءَ درنئیت

/ 1 نظر / 45 بازدید
سلام دوست عزیز

این پیام فقط برای تست است