عابد آسکانی

عابد آسکانی

 شپ ستر سیاهءُ لُنجءُ زوراک انت

 روچءِ برانزانی دیمءَ بے واک انت

چار گورءَ مانشانتگ ابیتکیاں

زاناں دوستے په دوستے گمناک انت

کس نه گنداں من په وتءَ همبل

بے کسیّانی برهنگیں ڈاک انت

اوستءُ اوپارءِ دامنوں دِرتگ

سارءُ سسّاءِ جیگوں چاک چاک انت

دل نه بیت پیش دارگ دلءِ دستءَ

دستء راست تئیگ انت که دلوں پاک انت

هیر به کن هیرانی هدا تو وت

که بُتے مرچی پنّءُ مزواک انت

بیا رویں سیلی میڑوے نوکیں

هندیاں ڈهل ءُ مسریاں جاک انت

هاکمءِ هکم انت کشّ اِت ۓ کرّءَ

هر زبانے که لهڑءُ گویاک انت

انسان اے امروز ءَ دو روچیگیں

سک تمرد انتءُ سک گروناک انت

زی گنوکےءَ جت گپّے جوانیں

گوشت ۓ لبدالیں دنیا چالاک انت

شهشناب شور گپتگ شکارانی

په ترگءَ تلّانی هوسناک انت

منزلءُ پنداں نا امیتیءِ

جهد اُمیتانی جونگیں اولاک انت

کت جگر هاوندءَ گلءِ همرنگ

چه هما روچءَ دل گلءِ تاک انت

وارت منءَ سیه مارءَ دلءِ پلءَ

دلبرءِ دیدار زهرءِ تریاک انت

کے زهیر نال انتءُ زر ایت په ما

گندگءَ مئیگءَ کے هدوناک انت

عابد نی ارواهءَ به کن رکست

درگلءِ پیژگاهءِ دُنیں هاک انت

/ 5 نظر / 95 بازدید
ایوبی ایوب

باسلام *منتظرحضور* مُـضاف و مُـضافٌ اِلَـیْـه وموصوف صفت(4): ♥ پُـلّـِڃـنْ مَـکـُّـران:غنچه وشکوفه ی مکـّران(مکران:موصوف) ♥ گـُـلِڃـنْ وطن: وطن گـُـل(گـُـل:صفت) ♥ مَرْدِڃـنْ چُـکّ:نوزادوفرزند مرد؛پسر(مردڃن:مضافٌ الیه) ♥جَـنِـڃـن چُـکّ:دخـتر(مخصوصاً مُجَـرّد)(چُـکّ:مضاف)♥ ♥ پاکِـڃـن هُـدا :خدای پاک(موصوف وصفت) ♥ کۏهَـیْحْ ڌُۏکْ:سنگِ کوه(مضاف ومضافٌ الیه) ♥ دِرَچْـکــَـیْحْ بَـر:میوه ی درخت(درخت:مضاف الیه) ♥ زَنْـڌڃـن لاپْ: شکم بزرگ(لاپ:موصوف) ♥ پَـسَـیْـحْ چَـمّ:چشم بز(مکران) یا چشم گوسفند(سرحدّ) ♥ سَرَیْحْ پۏسْت:پوست سر(مضاف ومضافٌ الیه) ♥ مَزَنِڃـن الله :خدای بزرگ(بزرگ؛مَزَنڃن:صفت)(الله:موصوف) ♥ پادانی بو̈طّ:کفش پاها(مضاف ومضافٌ الیه) ♥ دِرْتَـگِڃن کۏ̈ط:کــُـتِ پاره پاره(کۏ̈ط:موصوف) ♥ نادانِـڃـن انسان: انسان نادان(موصوف وصفت) ♥ کـُـۏرِڃـن اُشْـتر :شترکور(کور:صفت)

ایوبی ایوب

باسلام مجدد @@@@@@@@@@@@@@@@@ ayoob673.blogfa.com *منتظرحضور* @@@@@@@@@@@@@@@@@@@ اصطلاحات تخصّصی شعرو ادبیات بامعادلِ بلوچی گالَـیْحْ شاهِڃم/gāleišāhëhm/ عَروض شَـیْـر/ šeir/شعر بَـدَلْ گـَـپّ/badalgapp/ترجمه بَـدَلْ؛ زانْـت یا بَـدَلْ زانُـۏک/badalzānӧwk/ مُـتَـــرجم تَـوارْگال/tavārgāl/ وزن شعر کالِب/kāleb/ قالب شعر گال/gāl/ بیت شعر گالـُک/gālok/ مصراع،نڃم گال هَـمْدَپ/hamdap/ قافیه ی شعر پَرْدَگ دار/pardagdār/ حاجب شعر هَـمْـرِدْ/hamred/ ردیف شعر کـَـیْـدْ/keid/ قید اِشْکِلْ/eškel/ حرف رَویّ درقافیه رِدْپْ/redp/ حرف ردف درقافیه نۏکڃن شَـیْرْ/nӧwkënšeir/ شعرنـو گـَـزَلْ/gazag/ غزل دوکـَـشّ/dokašš/ قالب مثنوی کـَـسیدَگ/kasīdag/ قالب قصیده زِرْ/zer/ بَحر شعر دَپْکـَـپّ/dapkapp/ هِجا کـَـپّ/kapp/ رُکنِ وزن شعر کـَـپّ کـَـپّانْک/kappkappānk/تقطیع اُرْدْ دَپْکـَـپّ/orddapkapp/هِجای کوتاه مَزَنْدَپْکـَـپّ/mazandapkapp/هِجای بلند دِراجْدَپْکـَـپّ/derāǰdapkapp/هِجای کشیده کـَـپّانْک/kappānk/اَرْکان اِمْلاگ/emlāg/املا کـَـلاسیگ/kalāsīg/کـَـلاسیک گـَـپّ/gapp/جمله گـَـپْسَ

یونس

سلام ؛ سلطان به روزشد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جناب آقای استاندار جدید ضمن تبریک این مدیریت ؛ مایهٴ افتخار همه بلوچ وبلوچستان هستی . ◄:مطالبات مردم 1.آسفالت بین نیکشهر وقصرقند به نظرم درزمان حیات امام خمینی (ر.ه)روکشی خورده و عرضش دو متر است،مگر بلوچهای این منطقه چه گناهی کردند؟؟که با تصادفات این جاده باید تلف شوند؟ 2.جناب استاندار وجناب آقای جدگال وآقایان دیگر... برای ادامه ی مطلب اینجا کلیک کنید ........ ▼ s o o l t a n . b l o g f a . c o m sooltan.blogfa.com بلینک تا لینک شویم

استوار

سلام با مطلب رسم الخط هاشمی به روزم. حتما نظرتونو برام بنویس. ممنونم.

بَـلوْچــانی زُبــان (ایوبی ایوب)

باسلام نظرمولوی عبدالله روانْـبُد پیشنی در مورد خطّ مرحوم سَـیَدهاشمی: 1 رسم الخط هاشمی چو دیدم / بیزار شدم از این رسامت 2 تحریف لغت نموده حتی / در اسم علم که شد علامت 3 گر خدمت قوم این شد ای وای / بر وضع بلوچی از وخامت 4 فردا که همی دهند تا حال / بر وضع فجیع خود ادامت 5 عاقل اگر آکل است ای دوست / پس عین جنون بود صیامت 6 با عقل خود اَکل را چه نسبت / مگر زخیال ننگ و نامت 7 زن روی لغت لگد چو تاریخ / تاریک کنی از این ظلامت 8 برحال بلوچی آیدم رحم / بیچاره فتاده در غرامت 9 آهسته بران "روانبد"آخر / این کلک روان و بی لگامت 10 که اوضاع جهان شده ز هر سو / آشفته نظم بی نظامت مولوی روانبد خطّ مرحوم را قبول نداردولی بعضی ها اشعاراورا بدون اجازه دارند به خطّ سَـیَد می نویسند روح مولوی را نیازارید!!