مولابکش درخشیده ءِ بیرانی (علی بکش دشتیاریءِ برات)

حاجی مولابکش درخشیدهءِ (علی بکش دشتیاریءِ برات) مدام پُرکندگیں دروشمءَ مئے دلءَ مدامی اندوهءُ دردے ایر کتءُ شت.

واجهین همبل علی بکش دشتیاری ما تئے اے کوهین غمءُ دردان شریدارینءُ په هدامرزیءَ چه پاکیں ربّءَ باگیں بهشت دزبندی کنین.

/ 0 نظر / 10 بازدید