کاریکلماتور / پرویز شاپور

•    ماهیگءِ جانءِ شودگءَ یک عمرے گوز اِیت
•    منءَ هورکیں کبس دراهیں مرگانی کساسءَ دوست اِنت
•    کچکءِ نه راشگءِ مراد دزّءِ وشّاتک کنگ اِنت
•    پیریں مرگ پشیءِ مدتءَ چه درچکءَ ایر کپ ایت
•    مرک زندءِ گڈی دمانءَ چه ماتءَ پیداگ بیت
•    اگاں برپءَ بزانتیں که زمین اینچو سلءُ بے پلگار انت رچگءِ وهدءَ اسپیتیں پوشاگ ۓ گورءَ نه کتگ اَت
•    گژنگیں مردم چه زندءَ سیر بیت
•    پشیءِ نزءَ درچکءِ وشترین نیبگ مرگ اِنت
•    هر پیریں درچکے یک نوکیں کرشی ے بیت کنت
•    اگاں مرک مه بیتیں وت کوشی بے حسابءُ داد اَت
•    منءَ مرکءِ وهدءَ بے کساس اَرمان گون اَت اے بے کساسین پوره نه بوتگین ارمانانی هاترءَ منی لاشءَ قبرءَ جاگه نه بیت
•    بے آپءَ زندگی چه ماهیگءِ گٹءَ ایر نه روت
•    اجلءَ موه ندات که منی پشت کپتگین اَرمان برباد به بنت
•    مرک نه زانت که پشّی پلّانی سندگءَ درچکءَ سر نه کپ ایت
•    کوهیں چول دریاءَ ننگار کن اَنت
•    شرتگءُ توپان ماں جنگلءَ تره اِیت
•    مشک هونڈ پشیءِ امیتانی دریگ اِنت
•    کبسءِ دروازگ دراهین مرگاں وشاتک کنت


 رجانک عبدالوهاب ایران نژاد

/ 2 نظر / 38 بازدید
حبیب

سلام.اگه یه وقت حوصله ات سر رفت یه سری به وبلاگ ویکی لیکس چابهار بزن

بلوچ

دانــــــک زِرد که لیگار بیت مراداں هم بد و لیگار بنت دامن ءِ پولنگی ءَ چه ، زرد ءِ لیگار پول به کن شوم بَهتیں مرد هما انت هوڈی ءَ زانتے به زانت کـَتـرهیں زند ءَ وتیگ ءَ ، راج ءِ مردم جول به کن به کنت. کریم بلوچ _ تَهل ترجمه فارسی : قطعه چنانچه وجدان آلوده و ناپاک باشد امیال و آرزوها هم ناپاک و پلید خواهند شد لکه ای که بر دامان میبینی سببش را از آلودگی وجدان جویا شو انسان مفلوک و فلک زده کسی است که بر جهالتش افتخار کند برای چند لحظه حیات خویش به فریب خلق و مردم روی آورد http://balochivebtaak.blogsky.com/category/cat-14/