به بر / عابد آسکانی

عابد آسکانی

بیا ءُ وتی یاتاں به بر

یاتانی سوگاتاں به بر

دوستی ءُ دروتءُ درواهیءِ

دردانی هرّاتاں به بر

وزواسءُ بژنءُ بژ بَشاں

اپسوزءُ هیهاتاں به بر

چمّانی ارساں ترونگلیں

کهتانی کور چاتاں به بر

تیر کوءُ تور شتاں تهءَ

شکّوگیں شهماتاں به بر

اُپّارگءُ آهاں دلءِ

پاهارءُ پریاتاں به بر

بَر برتکگیں بیراں وتی

سَسّاءِ سیه گواتاں به بر

سوچ عابدءَ درگل وتی

کولیگءُ هیراتاں به بر

/ 0 نظر / 117 بازدید