دَســـــــــتــــــــــــونـــــــــــــــک منظور « بسمل »


بیا منی زند ءِ سَـدَپ  گـواریـں  هیالانی نشان
بــے  تــرا  پیم نه بیت  واهگ ءِ  کَلمانٹیں اِنان
شپ  به  بیت شات په وَش آتک ءَ پری رنگانی
شـیـر  شنزیت  منی  سسا ءِ  زمین ءَ مهکان
په  ترا  زنــد ءِ  تــلــه  رنگیں  اُمــیــتــانی سَبا
په من بـے اوستیءِ جل ، شرتگ و بیر و توپان
هُـشـکـیـں رکّانی هَمُک سرپتـگیں بچکند زدگ
زیـمـیـں  زردانی  هـمـک کودکیں  واهـگ بیران
ملکموت  چه  منا تُرسیت که منا ساه ءَ گِیپت
بارین  گِـپـتـگ  په کیا  مرچی تو  زنداپ ءِ نِکان
مهپرءِ کالکے به بیت یا که تئی سُهریں گشان
شپ چم « منظور » ءِ هیالانی بهشت ءَ تالان

 

پهره..وبلاگ فرهنگی هنری وادبی بلوچستان

/ 0 نظر / 52 بازدید